የዝማሬና አምልኮ አገልግሎት ዘርፍ

1. የዝማሬና አምልኮ አገልግሎት ዘርፍ ተግባርና ኃላፊነት

 1. በዝማሬ አገልጋዮች ላይ መዝሙርና አምልኮን በግልና በጋራ በመለማመድ በቃሉ ላይ የተመሰረተ የህይወት ለውጥ እንዲያመጡ ማድረግ፣
 2. የአምልኮ ፕሮግራሞች ወንጌል ተኮር እንዲሆን ማድረግና ጥራት ማሳደግ፣
 3. የዘርፉን አባላት ቁጥር ማሳደግ፣
 4. በበዓላትና ልዩ ዝግጅቶች ኮንፍራንሶች ሲኖር የጋራ አገልግሎቶች እንዲኖሩ ማድረግ፣
 5. በአጥቢያ በህብረቶችና በጸሎት ቤቶች የሚኖረው አገልግሎት በእቅዱ መሰረት እንዲሳካ ማድረግ፣
 6. ከዝማሬና አምልኮ አገልግሎቶች የተያያዙ አልባሳት የሙዚቃና የድምጽ መሳሪያዎች እንዲሟሉ ክትትል ማድረግ፣
 7. ከሌላ አጥቢያ የአገልግሎት ጥሪ ሲመጣ መደበኛው አገልግሎት ሳይጓደል የሚሸፈንበትን ሁኔታ ማመቻቸት፡፡
 8. ነባርና አዳዲስ አገልጋዮችን በቅርብ በመከታተል በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት፣ በዝማሬ እውቀቶች ኮትኩቶ ማሳደግ፣
 9. የመዘምራንን ህይወትና የአገልግሎት ትጋት በመከታተል መምከርና ማበረታታት፣
 10. እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች የመዘምራን ቡድኖችን ማደራጀት፣
 11. ለአገልግሎቱ አመቺ የሆኑ ሥልጠናና ትምህርት እንዲያገኙ አግባብ ካላቸው ዘርፎች በመመካከር ማሳካት፣
 12. የጋራ የሆነ የጾምና ጸሎት ጊዜ እንዲኖራቸው ማድረግ፣
 13. ለመቀራረብና የመንፈስ አንድነትን ለመጠበቅ የሚያስችሉ የአንድነት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፡፡

 

Quick Contact!

 • TEL +251-46 220 5433
 • TEL  +251-46 220 5563
 • MOB: +251-902-50-44-44
 • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hfgbc.org
 • WEB: www.hawassafullgospelch.org
 • Address: Hawassa, Ethiopia

Weekly Programs

Program will be listed here

Newsletter

Stay up To date with our newsletter.