የህብረቶችና ጸሎት ቤቶች ማደራጃ ዘርፍ

1.1. የህብረቶችና ጸሎት ቤቶች ማደራጃ ዘርፍ ተግባርና ኃላፊነት

 1. በከተማና በገጠር የሚገኙ ጸሎት ቤቶችን ህብረቶችን በተመለከተ ዓመታዊ እቅድ ያወጣል፡፡ በመሪዎች ጉባኤ ያጸድቃል፡፡
 2. ፕሮግራሞችን በእቅዱ መሰረት መካሄዳቸውን ይከታልል፡፡
 3. ከአስተባባሪዎች ጋር በመመካከር ጸሎት ቤቶች ወደ ህብረት፣ ህብረቶች ወደ አጥቢያ እንዲያድጉ፣ አዳዲስ ጸሎት ቤቶች እንዲመሰረቱ ለማድረግ የሚስችሉ ጥናቶች በማድረግ ለመሪዎች ጉባኤ ሂሳብ ያቀርባል፡፡
 4. ስለህብረቶችና ጸሎት ቤቶች ከህብረቶችና ኮሚቴዎች ጋር በመሰባሰብ ወቅታዊ የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ በማድረግ ጠንካራ ጎኖች የበለጠ እንዲጠናከሩ ደካማ ጎኖች እንዲሻሻሉና እንዲስተካከሉ ያደርጋል፡፡
 5. ወንጌል በገባበት ሁሉ ጠንካራ ጸሎት ቤትና ህብረት እንዲመሰረት ያላሰለሰ ዳሰሳ በማድረግ ሃሳብ ያቀርባል፡፡ ለተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያመቹ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፡፡

1.2. የከተማ /የገጠር ህብረት/ ጸሎት ቤት ተግባርና ኃላፊነት

 1. የዓመታዊ ዕቅድ ረቂቅ በማዘጋጀት ከዘርፉ ጋር ተመካክሮ እንዲጸድቅለት ያቀርባል፡፡
 2. የከተማ ህብረቶች/ጸሎት ቤቶች አስራት፣ መባ፣ ስጦታ በኩራትና ሌሎች ገቢዎች በወቅቱ ተሰብስበው ወደ አጥቢያ ቤተክርስቲያን እንዲገቡ ያደርጋል፡፡
 3. የገጠር ህብረቶች/ጸሎት ቤቶች አስራት መባ፣ ስጦታ በኩራትና ሌሎች ገቢዎች በወቅቱ ተሰብስበው በሥራ ላይ እንዲውሉ በማድረግ ለአጥቢያ ቤተክርስቲያን በመመሪያው መሰረት ሪፖርት ያደርጋል፡፡
 4. ከኮሚቴ አባላት ጋር በመሆን በእቅዱ መሰረት ፕሮግራሞች እንዲካሄዱ ያደርጋል፡፡
 5. ህብረቱን ወደ አጥቢያ /ጸሎት ቤቱን ወደ ህብረት ለማሳደግ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች እንዲሟሉ የማደራጀት ስራዎችን ይሰራል፡፡
 6. የአገልግሎት ዘርፎችን ያደራጃል፡፡
 7. ከዘርፉ ጋር የህብረቱ/የጸሎት ቤቱ ችግሮች እንዲቀረፉ፣ ሌሎች ጸሎት ቤቶች በአካባቢው እንዲቋቋሙ ይሰራል፡፡
 8. ዘርፉ በሚጠራው ስብሰባ ይካፈላል፡፡
 9. ወቅታዊ ሪፖርት ለዘርፉ ያቀርባል፡፡

Quick Contact!

 • TEL +251-46 220 5433
 • TEL  +251-46 220 5563
 • MOB: +251-902-50-44-44
 • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hfgbc.org
 • WEB: www.hawassafullgospelch.org
 • Address: Hawassa, Ethiopia

Weekly Programs

Program will be listed here

Newsletter

Stay up To date with our newsletter.