የወንጌል አገልግሎት ዘርፍ

1. የወንጌል አገልግሎት ዘርፍ ተግባርና ኃላፊነት

 1. የወንጌል አገልግሎት ዘርፍ አጥቢያይቱ በሩቅ አካባቢ ወንጌል ወደ አልደረሰባቸው ቦታዎች ሚሽነሪዎችን ለመላክ አካባቢያዎችንና ተዛማጅ ሁኔታዎችን ጥናት ያደርጋል፣
 2. ለዚሁ አገልግሎት የሚያስፈልግ በጀት ያፈላልጋል፤ ምዕመናን ያስተባብራል፣
 3. እንደአስፈላጊነቱ ከሌሎች አጥቢያዎችና መንፈሳዊ ድርጅቶች ጋር በመተባበር አገልግሎቱ የሚካሄድበትና የሚጠናከርበትን ስልት ይቀይሳል፣
 4. ሚሽነሪ የመላክ አገልግሎት ከዓመት ወደ ዓመት እየሰፋ እንዲሄድ ይሰራል፡፡ የወንጌል ማበርተኞች ቁጥር እንዲጨምር ይሰራል፡፡
 5. ስለ አገልግሎቱ መረጃዎችን አደራጅቶ ይይዛል፤ ለወንጌል ማበርተኞች ወቅታ መግለጫ ያቀርባል፣
 6. ሚሽነሪዎች ትምህርትና ስልጠና እንዲያገኙ፣ የሚሽን ኮንፈረንስ እንዲካሄድ ያደርጋል፣
 7. በሚሽን አገልግሎት ወደ ጌታ የመጡ ወገኖች አምልኮ የሚያካሂዱበት ጸሎት ቤትና ህብረት ለማጠናከር ድጋፍ የሚያገኙበትን ስልት ይቀይሳል፣
 8. የወንጌል ምስክርነት እንዲካሄድ ስልት ይቀይሳል አስተባባሪዎች ጋር በመመካከር የወንጌል ምስክርነት በስፋትና በጥልቀት የሚካሄድበትን ያቅዳል፤ የስራ ክትትል ያደርጋል፡፡
 9. የምስክርነት ጓዶችን ያደራጃል፡፡
 10. በተወሰነ ጊዜ ከአስተባባሪዎች ጋር በመሰባሰብ የተከናወኑ ሥራዎች ይገመግማል፣
 11. በየወቅቱ የተጠናከረ ሪፖርት ለመሪዎች ጉባኤ ያቀርባል፡፡

1.1. የሩቅ ወንጌል ሚሽን

 1. ጸጋው ያላቸውን ሰዎች ለሩቅ ወንጌል አገልግሎት እንዲሄዱ ያነሳሳል ያበረታታል፡፡
 2. ወንጌል ወዳልሰሙ ጎሳዎች የወንጌል መልእክተኞችን አሰልጥኖ እንዲላክ ያደርጋል፡፡
 3. እምነትን ባህልንና የኑሮ ደረጃን መሰረት ያደረገ የወንጌል ስርጭት እንዲካሄድ ያደርጋል፡፡
 4. የሩቅ የወንጌል የአገልግሎት እንቅስቃሴ ጥናት በማድረግና በመከታተል እንዲጠናከር ጥረት ያደርጋል፡፡
 5. ወንጌል ወደ አልደረሰባቸው ቦታዎች ሚሽነሪዎች ለመላክ አካባቢዎችና ሁኔታዎች ከተጠኑ በኋላ አጋር ቤተክርስቲያኖች ጋር ለመስራት ያመቻቻል፡፡
 6. ዘርፉ በሚጠራው ስብሰባ ይካፈላል፡፡
 7. ወቅታዊ ሪፖርት ለዘርፉ ያቀርባል፡፡

1.2. የወንጌል ምስክርነት

 1. ወንጌል ወዳልሰሙ ሰዎች የወንጌል መስካሪዎችን አሰልጥኖ እንዲላኩ ያደርጋል፡፡
 2. እምነትን፣ ባህልንና የኑሮ ደረጃን መሰረት ያደረገ የወንጌል ስርጭት እንዲካሄድ ያደርጋል፡፡
 3. በተያዘው ዓመታዊ ዕቅድ መሰረት በገጠርና በከተማ ወንጌል እንዲመሰከር ከምስክርነት ጓድ ጋር በመሆን ይሰራል፡፡
 4. ከዘርፉ በመመካከር በተለያዩ አቅጣጫዎችን ዘዴዎች የወንጌል ምስክርነት ተጠናሮ እንዲካሄድ ስልት ይቀይሳል፡፡
 5. በምስክርነት የሚያገለግሉ ሰዎች ቁጥር እያደገ እንዲሄድ ስልት በመቀየስ ተጨባጭ አሃዛዊ ለውጥ ለማምጣት ተግቶ ይሰራል፡፡
 6. ዘርፉ በሚጠራው ስብሰባ ይካፈላል፤ ወቅታዊ ሪፖርት ያቀርባል፡፡

 

DSC 0676
DSC 0680
DSC 0683
DSC 0688
DSC 0692
DSC 0713
DSC 0722
DSC 0744
DSC 1039
DSC 1042
DSC 1046
DSC 1324
DSC 1399
DSC 1476
DSC 1541
DSC 1543
DSC 1556
DSC 1559
DSC 1561
DSC 1570
DSC 1578
DSC 1579

Quick Contact!

 • TEL +251-46 220 5433
 • TEL  +251-46 220 5563
 • MOB: +251-902-50-44-44
 • Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hfgbc.org
 • WEB: www.hawassafullgospelch.org
 • Address: Hawassa, Ethiopia

Weekly Programs

Program will be listed here

Newsletter

Stay up To date with our newsletter.